Dres pre Mariana Hossu od 3b

Pri otvorení nového zimného štadióna v Starej Ľubovni si prevzal dres 3b Marián Hossa, ktorý je rodákom z tohto mesta a ktorý bol patrónom otvorenia. Novému štadiónu V Starej Ľubovni želáme veľa nových Mariánov.