Získali sme Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2018. Ďakujeme!

Dňa 6.6.2019 boli v historickej sále PKO- Čierny orol udelené verejné ocenenia mesta Prešov. Sme hrdí na to, že sme sa stali laureátmi ocenenia „Opálové zrnko“, ktoré sme získali za významný prínos v oblasti výroby a obchodu a za vytváranie pozitívneho obrazu mesta Prešov prostredníctvom  športovej značky doma a v zahraničí.