Capitals Bratislava v nadnárodnej lige v oblečení 3b